You are here:  / Pozostałe / Baggage storage

Baggage storage

Warianty składów – dla firm i ludzi
Schowki do gromadzenia różnorodnych towarów dzielą się na różne rodzaje, najistotniejsze są niemniej jednak dwa – magazyny otwarte jak i magazyny zamknięte. Magazyny otwarte określa się mianem składowisk oraz są to najzwyczajniej w świecie wydzielone tereny powierzchni otwartej, gdzie coś się przechowuje. W pewnych momentach robi się to na otwartej powierzchni pod każdym względem a w pewnych sytuacjach artykuły znajdują się pod specjalnymi wiatami. Tak można magazynować jedynie towary, jakie nie są wrażliwe na okoliczności atmosferyczne niekorzystne, inaczej zwłaszcza deszcz oraz wiatr, jakkolwiek niekiedy i słońce. Takie towary, które są wrażliwe na elementy atmosferyczne wymagają na ogół przechowywania w szczególnych halach, a w związku z tym pomieszczeniach zamkniętych – Luggage hold. Hale magazynowe wznoszone w tym celu zazwyczaj buduje się ze szczególnych konstrukcji stalowych. Magazyny dzielą się także pod kątem wielkości – są magazyny małe, jak oraz gigantyczne oraz magazyny handlowe czy przemysłowe, które różnią się właśnie wielkością i zastosowaniem. Magazyny handlowe są wielkie, jednakowoż daleko im do składów przemysłowych, które bywają najzwyczajniej w świecie znaczne.